Hejm Advokater er organiseret som et partnerselskab (P/S).

Vores formelle navn er:

Hejm Advokater P/S.

CVR-nr. er 36 94 44 63.

Hejm Advokater ejes af:

Advokat Helle Hougaard Porsfelt

Advokat Mikkel Thykjær Jørgensen

Advokat Elsebeth Hjortshøj Rasmussen

Beskikkelse
Alle vores advokater er beskikkede af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Danske Advokater
Hejm Advokater er medlem af Danske Advokater

Forsikring

Hejm Advokater har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i:

HDI DANMARK, Indiakaj 6, 2100København Ø.

Policenummer: 156-08655140-14002.

Forsikringsdækningens maksimum er 10 mio. kr. pr år pr. advokat og en overliggende dækningssum på 80 mio. kr. for hele kontoret pr. år.

Hvidvask

Hejm Advokater er som andre danske advokatvirksomheder underlagt reglerne i “hvidvaskloven”.

Formålet med hvidvaskloven er at forebygge hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Vi er efter hvidvaskloven bl.a. forpligtede til i visse sagstyper at indhente og opbevare oplysninger om vores klienters identitet. Det betyder, at vi skal have forevist identifikation på vores klienter, f.eks. i form af kopi af pas eller kørekort samt oplysninger om adresse.

Klientkonto

Midler, der betros os af vores klienter, anbringes på en særskilt klientkonto i Sparekassen Kronjylland.

Det skal bemærkes, at Indskydergarantifonden alene dækker indskud på 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. Hejm Advokater dækker ikke for tab af klientmidler, som måtte skyldes insolvensbehandling af Sparekassen Kronjylland.

Klientkontonummer: 6181 – 0010221153

IBAN-Kontonummer: DK2361810010221153

BIC-kode: KRONDK22  

Klage over vores arbejde eller honorar

Vi bestræber os altid på at yde vores klienter den bedst mulige rådgivning i den konkrete situation.

Hvis der imidlertid måtte være utilfredshed med vores bistand eller honorar, håber vi naturligvis, at vi kan løse det med en god dialog. Vores klienter skal dog vide, at de altid har mulighed for at klage over os til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der står mere herom på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk