Profil af Elsebeth

Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, Advokat

Elsebeths speciale er moms og andre afgifter.

Hun har mange års erfaring med rådgivning om og førelse af sager inden for dette felt. Hun har arbejdet med sit speciale både i SKAT, hos pwc, Bech-Bruun Advokatfirma samt Hulgaard Advokater.

Elsebeth er en meget benyttet underviser og foredragsholder. Herudover er hun beskikket som censor for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og kandidatuddannelser, hvor hun er tilknyttet som censor i bl.a. indirekte afgifter og medforfatter til bl.a. ”Projektudvikling af fast ejendom” og Dansk Ejendomsmæglerforenings lærebøger.

Medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Telefon: (+45) 6144 0700

Mail: ehr@hejm.dk

Profil af Helle

Helle Hougård Porsfelt, Advokat (L)

Helles speciale er skat.

Helle har mange års skatterådgivererfaring fra revisions- og advokatbranchen og før det en fortid hos SKAT. Hun rådgiver om skat i alle forhold, herunder i forbindelse med generationsskifte eller omstrukturering. Herudover fører hun løbende mange skattesager ved skatteankenævn, Landsskatteretten samt sager ved domstolene (se ”Helles” skattesager ved domstolene på www.skat.dk).

Helle er forfatter til ”Ejendomsbeskatning – afskrivning og afståelse i praksis” og har siden 2002 været medforfatter til Dansk Ejendomsmæglerforenings lærebøger. Hun underviser i forskellige sammenhænge om skattemæssige forhold.

Medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Telefon: (+45) 6144 0708
Mail: hhp@hejm.dk

Profil af Mikkel

Mikkel Thykjær Jørgensen, Advokat

Mikkels speciale er startups, køb, salg og investering i virksomheder samt en bred vifte af erhvervsrådgivning i tilknytning til disse transaktioner.

Han er tidligere ekstern lektor i selskabsret ved Syddansk Universitet og har stor rådgivningserfaring inden for selskabsetablering, omstrukturering, generationsskifte, aftaler mellem kapitalejere, incitamentsaftaler mv.

Mikkel er meget passioneret omkring statrups og hjælper meget gerne med at skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere.

Endvidere er han selv engageret i en række virksomheder som rådgiver i ”advisory boards”, bestyrelser og medejer.

Mikkel er aktiv netværker og medstifter af erhvervsnetværket ”Trust Your Network” med 120 medlemsvirksomheder. Han sætter en ære i en uformel og begejstret omgangstone med fokus på at skabe kommercielle resultater frem for juridiske lange notater.

Telefon: (+45) 6144 0707
Mail: mtj@hejm.dk

Profil af Katrine

Katrine Benée, Cand.merc.jur

Katrine arbejder med selskabsret og skatteret.

Allerede på hendes studie har Katrine haft fokus på skatteretten, hvor hendes speciale, ”ATA-direktivets rentefradragsbegrænsningsreglers indflydelse i Danmark”, på bedste vis belyser en del af dette komplicerede retsområde.

Kontakt Katrine på:

Telefon: (+45) 6144 0703
Mail: kb@hejm.dk

Profil af Jacob

Jacob Georg Naur, Advokat

Jacobs speciale er udbudsret og persondataret

Persondataret:
Jacob rådgiver virksomheder og myndigheder om implementering af persondatareglerne, herunder eksempelvis vedrørende kortlægning af virksomhedens persondata, databehandleraftaler, forsikring og ansvar, overførsel til tredjelande, DPO/databeskyttelsesrådgiver, HR-funktionen/håndtering af medarbejderoplysninger, markedsføring, whistleblowerordninger, ISMS/ISO27001/ledelsessystem for informationssikkerhed, informationssikkerhedspolitik/persondatapolitik, fortegnelse over behandlingsaktiviteter, DPIA/Konsekvensanalyse, håndtering af datalæk/databrud, beredskabsplanlægning, henvendelse til Datatilsynet, behandlingstilladelser og bøde- og erstatningssager.

Persondata er underlagt komplicerede danske og EU-retlige regelsæt, der i nogle tilfælde lapper over hinanden. Overblik, praktisk sans og meningsfuldhed er nøgleordene i Jacobs rådgivning.

Jacob er efterspurgt som underviser i persondataret og holder mange kurser inden for dette område.

Udbudsret:
Jacob rådgiver ordregivere og leverandører om udbud, herunder eksempelvis vedrørende vurdering af udbudspligt, tilbudsoptimering, klagesager, ESPD, valg af udbudsproces, håndtering af afslag, markedsdialog og licitation og underhåndsbud.

Offentligt indkøb er underlagt komplicerede danske og EU-retlige udbudsregelsæt. Konkurrence- og statsstøttereglerne spiller desuden også en rolle på området. Branchekendskab og mangeårig erfaring er hjørnestenen i Jacobs rådgivning.

Telefon: (+45) 6144 0706
Mail: jgn@hejm.dk