Slider billede til forside

Forringede muligheder for generationsskifte af fast ejendom

Den 1. januar 2018 træder den nye ejendomsvurderingslov i kraft. Det har betydning for andet end ejendomsværdiskatten og grundskylden, fx for generationsskifter. En af de væsentligste konsekvenser er nemlig, at den nye vurderingslov delvist udvander muligheden for at generationsskifte ejendomme til +/-15 af offentlig vurdering Imellem forældre og børn har der hidtil været mulighed for at overdrage fast ejendom…

Læs mere
Slider billede til forside

Få nu styr på de kørselsbilag – før SKAT kommer

Som rådgiver ærgrer man sig, når man præsenteres for en skattesag om kørselsgodtgørelse, hvor SKAT har beskattet godtgørelsen med den begrundelse, at bilagene ikke lever op til SKATs krav.   SKAT har i mange situationer for let spil, når de undersøger virksomheders udbetaling af kørselsgodtgørelse. For sagen er, at mange virksomheder ikke kan leve op til de…

Læs mere
Slider billede til forside

Har du i virkeligheden fri bil?

Har du aftalt med din arbejdsgiver, at du ikke må anvende din firmabil til private formål? Men er du af arbejdsmæssige årsager nødt til at parkere bilen på din privatadresse efter endt arbejdsdag?   Så skal du passe på, da du kan risikere at blive beskattet af fri bil, hvis du ikke til punkt og…

Læs mere
Slider billede til forside

Dobbeltbeskatning af hovedaktionærer

Hovedaktionærer, som låner penge af eget selskab, har siden 14. august 2014 været skattepligtige af lånet, forudsat at aktionæren er en person med bestemmende indflydelse i selskabet. Dette gælder, uanset om lånet måtte være lovligt efter selskabslovens regler.   I skattemæssig sammenhæng betragtes lånet ikke som et lån, men derimod som skattepligtigt udbytte eller skattepligtig…

Læs mere
Slider billede til forside

Datatilsynets opgaver og beføjelser: Hvad betyder et svagt Datatilsyn for din virksomhed?

TL;DR: 1) Der kommer mere fokus på dokumentation på bekostning af it-sikkerhed 2) Håndhævelsen er reelt crowdsourcet til de registrerede 3) Væksthæmmende uro i virksomhederne pga. usikkerhed om retningen i retspraksis 4) Manglende vejledning fører til dobbeltarbejde, da samme vurdering skal foretages i samme type virksomhed 5) Større behov for rådgivning, som dog vil mangle kvalitet pga. nævnte manglende retning…

Læs mere
Slider billede til forside

Persondata/GDPR: Send konkrete eksempler til Justitsministeriet nu!

På Computerworlds konference i Aarhus i går om implementering af persondataforordningen opfordrede kontorchef i Justitsministeriet, Jakob Lundsager, til, at brancheforeninger, virksomheder og andre fremsender eksempler på, hvordan virksomheder helt konkret bliver (for hårdt) ramt af GDPR og de heraf afledte love og bekendtgørelser.   Han gav – tror jeg godt, man kan sige – udtryk…

Læs mere
Slider billede til forside

Nu kan reelle ejere og andre få adressebeskyttelse på CVR.dk (sådan da)

TL;DR: 1. jan. 2018 kan du få adressebeskyttelse på CVR.dk ved at gå på borger.dk og få navne- og adressebeskyttelse hos din bopælskommune. Beskyttelsen overføres automatisk til CVR.dk.     Det har længe været sådan, at selskaber skal registrere blandt andet navne- og adresseoplysninger på stiftere, ledelsesmedlemmer og eventuelt fuldt ansvarlige deltagere hos Erhvervsstyrelsen. Det samme…

Læs mere
Slider billede til forside

IT-sikkerhed og persondata: “To mænd står på savannen..”

Persondataforordningens art. 32 siger, at du skal have et passende IT-sikkerhedsniveau. Der er selvsagt også andre gode grunde til at have det, men .. .. hvad er et passende IT-sikkerhedsniveau egentlig? I den nyeste udgave af et standardværk om cybersecurity kan man læse følgende ædruelige ord om vores nuværende forståelse af farerne ved de mange…

Læs mere
Slider billede til forside

“Skal DEN nu også i køleskabet?!?”

”Så skal den vel ind i køleskabet, ik?” (Latter) ”Ah, jeg ved ikke lige.. men, vi skal jo snakke fortroligt og alt det der.” ”Men.. ja.. guugl lytter jo nok med (LATTER).. og russerne (ENDNU MERE LATTER)”. ”Ja, der sker godt nok meget for tiden.. Det er simpelthen ikke til at følge med i! Men…

Læs mere